In Defense of a Slower Life

Saya membaca banyak buku, blog, laman web, artikel dan kertas penyelidikan. Saya suka mempelajari perkara baru. Saya tidak selalu memohon / melaksanakannya dalam hidup saya. Adakah terdapat pengetahuan yang kurang? Dunia semakin cepat setiap hari. Ia adalah untuk bergerak, bergerak dan sibuk. Saya tidak mahu membuat bunyi. Saya mahu menjalani Continue Reading