Goals and objectives in psychological research

Matlamat dan objektif Daripada Penyelidikan psikologi Setiap sains mempunyai matlamat. Dalam fizik, matlamatnya adalah untuk mengetahui bagaimana dunia fizikal berfungsi. Matlamat dalam astronomi adalah untuk mencatat alam semesta dan memahami bagaimana ia telah menjadi dan apa yang menjadi. Matlamat seorang psikolog yang melakukan penyelidikan asas adalah untuk menerangkan, menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan tingkah laku. Pakar

Goals and objectives in psychological research

Matlamat dan objektif Daripada Penyelidikan psikologi Setiap sains mempunyai matlamat. Dalam fizik, matlamatnya adalah berkaitan dengan pembelajaran bagaimana dunia fizikal berfungsi. Matlamat dalam astronomi adalah untuk mencatat alam semesta dan memahami bagaimana ia telah menjadi dan apa yang menjadi. Matlamat seorang psikolog yang melakukan penyelidikan asas adalah untuk menerangkan, menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan tingkah laku.