Different Senses of Word "Know", by John Hospers

"Pengetahuan" dalam pelbagai kata oleh John Hoppers Menurut John Hoppers, perkataan "tahu" licin. Ia tidak selalu digunakan dengan cara yang sama. Kegunaan utama adalah seperti berikut. 1. Apabila bercakap tentang mengetahui, anda boleh merujuk kepada beberapa jenis "kenalan". Sebagai contoh, "Adakah anda tahu Richard Smith?" "Adakah anda tahu Richard Smith?" (Adakah anda pernah jumpa dia?)

Different Senses of Word "Know", by John Hospers

"Pengetahuan" dalam pelbagai kata oleh John Hoppers Menurut John Hoppers, perkataan "tahu" licin. Ia tidak selalu digunakan dengan cara yang sama. Kegunaan utama adalah seperti berikut. 1. Apabila bercakap tentang mengetahui, anda boleh merujuk kepada beberapa jenis "kenalan". Sebagai contoh, "Adakah anda tahu Richard Smith?" "Adakah anda tahu Richard Smith?" (Adakah anda pernah jumpa dia?)