Difference Between Orthodox (Astika) and Heterodox (Nastika) Schools of Indian Philosophy

Perbezaan antara ortodoks (Astica) dan bidah (Nastika) Adalah lazim untuk membahagikan falsafah India ke dalam dua kelas yang luas. Perkataan "astika" dan "nastika" mempunyai makna yang berbeza dalam kesusasteraan falsafah India. Istilah umum dalam bahasa India moden, "Astica" bermaksud "ahli teori", iaitu orang yang percaya kepada Tuhan, dan "Nastika" bermaksud Continue Reading