Memory: Information-Prossessing Theory: Atkinson and Shiffrin

Memori Teori pemprosesan maklumat Kognisi merujuk kepada proses yang mana maklumat dari sensasi itu diubah, dikurangkan, ditapis, dipulihkan, dan digunakan. Istilah "maklumat" merujuk kepada input deria daripada persekitaran dan memaklumkan apa yang berlaku di sana. Oleh itu, proses kognitif adalah proses mental yang melibatkan pengetahuan tentang dunia. Oleh itu, penting Continue Reading