You change yourself to impress others? Should I give up myself?

Hari ini saya benar-benar membaca petikan makanan: "Jangan ubahnya hanya untuk menarik perhatian seseorang. Akan berubah untuk menjadikan anda orang yang lebih baik Dan Bimbing anda ke masa depan yang lebih baik. " Itu tidak hebat! Saya fikir ia sukar untuk membezakan antara perubahan anda dan orang lain. Ada kes yang serupa sehingga saya perhatikan,